Impressum

De opbrengst uit de verkoop van de foto's, wordt na aftrek van de productiekosten, geschonken aan een goed doel, namelijk Parkinson2Beat, ter ondersteuning van het Parkinson onderzoek. Er is geen winstoogmerk. 

Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Publicatie, kopiëren of ander gebruik van de hier getoonde werken is, zonder toestemming van de maker en/of rechthebbende, verboden. 

email adres: volgt 

(gebruik ook het contactformulier)   

  

 

 


 


 


 


 

 

mariusfoto
expressief surrealisme